Enquesta de satisfacció Interacció17Heu participat – presencialment o via streaming– a Interacció17 i encara no heu omplert l’Enquesta de satisfacció?

Ajudeu-nos a valorar les jornades omplint el qüestionari següent.
 

Gràcies!                   
        

Enquesta de satisfacció
 


Valoreu les següents qüestions entre 0 (totalment en desacord) i 5 (totalment d'acord)
 

012345
El plantejament del programa m'ha semblat interessant
Els temes tractats han estat adequats
He après alguna cosa
Els temes tractats tenen a veure amb el desenvolupament de la meva feina
Els temes tractats coincideixen amb els meus interessos personals
012345
S'ha fet una bona tria de ponents
Els ponents eren clars en les seves exposicions
012345
Els espais han estat els adequats
La documentació ha estat apropiada
S’ha realitzat puntualment segons l’horari previst
El format (dates, distribució de la jornada...) ha estat idoni
La coordinació de les jornades ha estat eficaç
012345
He rebut la informació amb prou antel·lació
La informació ha estat suficient


DE CARA AL FUTUR
 

1
Etiquetes:
#interaccio17