Santos M. Mateos

Tuit de la setmana

Sentint a la @HMinuesa del @Museusstc, mai em cansaré de felicitar els/les professionals dels museus locals: demostren que amb passió i entusiame per la seva feina les limitacions econòmiques, sent un problema, no els atura. @congresoeamp #congresoaccesibilidad @santosMmateos

Tuit de la setmana

Sistema de recompte de visitants. @Ipatrimoni  #JornadaOPPCC @santosMMateos

Tuit de la setmana

Nuestra Cultura no se entiende sin el Arte. Taparlo no es ser respetuoso, es dimitir de lo que somos. @santosMMateos

Tuit de la setmana

Santos M. Mateos