Equipaments culturals

Estratègies de reactivació transitòria d’actius urbans en desús

Manu Fernández González, Ciudades a escala humana ׀ Diputació de Barcelona

Aquest document intenta sistematitzar possibilitats d’usos i funcions de reactivació temporal de determinats espais i equipaments públics. L’objectiu és servir als governs locals com a una primera aproximació ordenada a una tipologia de projectes d’activació urbana amb les seves pròpies peculiaritats. Segons l’autor, durant els darrers anys, gairebé a contracorrent davant d’una manera de pensar el territori i la ciutat excessivament centrada en l’expansió, la creació de nous equipaments i l’edificació, s’ha conformat una base important d’experiències i tipologies de projectes amb una visió alternativa sobre el paper de la ciutadania en la construcció de la ciutat des dels seus espais més propers. En aquest document es presenten algunes d’aquestes propostes que van des d’estratègies d’apropiació col·lectiva per a la revitalització de solars abandonats o l’activació d’espais públics fins a la reutilització d’edificis industrials i altres equipaments per dotar-los d’usos alternatius.

El MACBA creix nous espais i pla d’usos

El projecte «Nous espais i Pla d'usos», presentat al públic el passat 17 de juliol, recull l'ampliació del MACBA amb els espais cedits per l'Ajuntament de Barcelona.

La cessió dels nous espais passa a dibuixar un nou escenari format pels edificis que configuren l'entorn de la plaça dels Àngels i per la mateixa plaça. La Capella i les dues sales d'exposició del Convent dels Àngels permetran ampliar el ventall de propostes i formats expositius del Museu, mentre que el Centre d'Estudis i Documentació (CED) disposarà d'una nova entrada i comptarà amb una Mediateca a peu de carrer, espais de co-working, noves aules polivalents per als estudiants del PEI, un nou Auditori i noves dependències tècniques destinades a la catalogació, l'estudi i l'arxiu dels fons del Museu. 

Tuitdebat sobre Equipaments Culturals a ArtXipèlag

Aquesta setmana al tuitdebat d'ArtXipèlag hem parlat d'un tema que també ens interessa molt a tots els que ens dedicam a la cultura, els Equipaments Culturals. Ho hem centrat en els equipaments culturals de Balears però, pels comentaris que s'han fet i les conclusions a que s'ha arribat pensem que es podrien extrapolar a altres regions.

Aquest ha estat un tuitdebat ben especial per a nosaltres, doncs l'hem realitzat des d'un equipament cultural de Palma, el Centre d'Art i Creació Ses Voltes ( @CACSesVoltes ), que aquests dies ha estrenat nou equip gestor format per Tina Codina i Mari Pau Ruiz. Precisament el primer que està fent aquest nou equip gestor és mantenir trobades amb els professionals de l'art per a conèixer les seves inquietuds i propostes i a partir d'aquí establir el seu pla d'acció.

La modernización de la gestión pública de la cultura. Los equipamientos culturales de las comunidades de Cataluña y Madrid

Juan Arturo Rubio Arostegui; Joaquim Rius Ulldemolins | Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas nº 8, julio-diciembre 2012

Resumen:  En el marco de la actual reducción de los presupuestos públicos dedicados a cultura, ha surgido el debate en torno a la necesidad de aumentar la sostenibilidad de los equipamientos culturales. No obstante, los autores plantean que ello requiere una modernización del modelo de gestión de los equipamientos culturales: la agencialización, la contractualización de las relaciones entre las administraciones públicas y los equipamientos culturales y la evaluación de sus resultados e impactos. 

Nou web Barcelona Dades Cultura

Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)

Barcelona Dades Cultura, és el lloc web d’indicadors i dades culturals de la ciutat que integra en un mateix espai els indicadors anuals dels principals equipaments culturals (dels quals s’assenyala la localització al mapa de la ciutat), les xifres dels festivals i de les principals festes de ciutat, la relació de les entitats culturals que reben suport de l’ICUB i un potent cercador de dades d’anys anteriors.

Loading [La Capsa]

Ens ha agradat aquest vídeo: Loading [La Capsa]

See video

Els equipaments culturals de Castellví de Rosanes

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un assessorament cultural i tècnic per estudiar la situació actual dels equipaments culturals i presentar una estratègia que en potenciï els seus usos.

L’assessorament consisteix en elaborar un Pla d’Equipaments Culturals del municipi que n’estudiï l’estat: tant a nivell normatiu (recomanacions per a l’adequació a la normativa vigent) com pel que fa als usos (optimització, programació i rendiment) dels equipaments culturals del municipi.

Equipaments Culturals, Ciutadania i Inclusió Social

Aquí podeu descarregar-vos la presentació de la conferència a càrrec de Lucina Jiménez, organitzada per l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona.

La ciudad sensible. Paradigmas emergentes de espacios informales y usos alternativos del espacio urbano

Angelique Trachana |  Urban, Núm. 05 (2013)

Resumen : Los términos ‘ciudad sensible’ aluden a una óptica diferente de enfrentarse al análisis, el entendimiento y la configuración del espacio urbano. En el artículo se pretende estudiar los factores que provocan este cambio en la percepción de lo urbano con consecuencias directas en la forma de actuar sobre el espacio urbano. Dichos factores tienen que ver, por un lado, con ciertas manifestaciones del arte, por otro, con los estudios sociológicos y urbanísticos que se mueven hacia el terreno de la antropología, la etnología y la ecología y, fundamentalmente, con la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la generación de redes sociales y una ciudadanía proactiva. La última parte del artículo está dedicada a los tipos emergentes de espacios informales, los usos alternativos del espacio público y la participación ciudadana.