Jornada de models d'innovació a biblioteques

Des de fa uns anys i arran de l’aparició i la consolidació d’internet i les TIC, les biblioteques estan assistint a un procés accelerat de transformació de molts dels valors i serveis que les han definides al llarg de la història. Les biblioteques s’estan reinventant i proporcionant accés a nous serveis i recursos més enllà del llibre, orientats fonamentalment a l’aprenentatge a través de l’augment de l’eficiència, l’eficàcia i la col·laboració. Podem concretar afirmant que les biblioteques, imbuïdes per l’esperit del concepte smart city, han d’integrar aquests tres aspectes essencials:

La connexió entre les persones i el foment de les relacions entre els diferents actors de la comunitat per enfortir el capital humà de la mateixa.
La utilització dels espais físics i virtuals de les biblioteques per potenciar formes innovadores d’aprenentatge i educació.
L’ús de les diferents plataformes per fomentar la socialització de les idees i els coneixements comunitaris.

Aprenentatge és un concepte clau, així com les conegudes com 4 “C”s de la biblioteca del futur: connexiócomunitatconeixement i creació.

Ens trobem en un moment de punt d’inflexió del model de biblioteca a nivell mundial i també a casa nostra. Per a què aquest procés de reconversió sigui un èxit és important que els professionals del sector integrin aquesta necessitat d’innovació en una institució cultural de llarga tradició i amb una organització i processos molt sistematitzats; tinguin una actitud positiva vers el canvi; visualitzin quin és el possible futur de la seva biblioteca; i comptin amb eines i recursos per encarar el procés d’innovació de les biblioteques que lideren i en les quals treballen. Tot això sols és possible assumint la necessitat de la innovació, clarificant els conceptes i el diferents models de futur i coneixent tant exemples de casos d’èxit com l’experiència pràctica dels professionals que els han impulsat i liderat.

La Jornada Models d’innovació a biblioteques vol incentivar l’aplicació de la innovació a les biblioteques catalanes i proveir els professionals amb eines, recursos, idees i experiències de models i projectes d’innovació cara al seu potencial trasllat o adaptació als seus centres de treball.Trobaràs el programa complet de la jornada aquí.

Data: 5 de novembre, de 9:00 a 18:00 h
Lloc: Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Montalegre, 5, 08001 Barcelona
Places limitades. La jornada té un cost de 55 € per a col·legiats i de 85 € per a no col·legiats.
S'entregarà certificat d'assistència.