Convocatòria per a projectes de cooperació del programa Europa Creativa

El pasat 27 de setembre es va obrir la convocatòria per a la presentació de projectes de cooperació cultural en el marc del programa Europa Creativa. El termini finalitza el 23 de novembre de 2016.

El programa europeu Europa Creativa dóna suport als sectors cultural, creatiu i audiovisual. Entre les seves prioritats es compta promoure la movilitat transnacional d'artistes i professionals, reforçar la creació de públics i impulsar la creativitat pel que fa a nous models d'obtenció d'ingressos, gestió i comunicació de la cultura. També s'adreça a aquelles activitats que permeten que els professionals de la cultura adquireixin noves competències, que tinguin una dimensió educativa o que intentin reforçar el diàleg intercultural i la comprensió mútua entre persones de cultures i orígens diversos.  Finalment, el programa es proposa contribuir a la integració dels refugiats a la UE mitjançant activitats expositives i de creació conjunta.

Es distingeix entre dos tipus de projectes: projectes es cooperació de menor escala (categoria 1), i projectes de cooperació de gran escala (categoria 2). Els projectes de la categoria 1 compten amb un mínim de tres socis de països diferents i podran solicitar una subvenció màxima de 200.000 euros. Els projectes de la categoria 2 hauran de tenir sis o més socis de països diferents i rebran un màxim de 2.000.000 euros de subvenció. La convocatòria remarca que l'import que es sol·liciti no ha de superar el 60% i el 50% respectivament del pressupost total del projecte. 

Per presentar-se a la convocatòria cal ser un "operador cultural" amb un mínim de dos anys amb personalitat jurídica i estar legalment establert en un país de la Unió Europea.

Podeu descarregar les bases de la convocatòria i la guia per a la presentació de projectes a la pàgina web de l'EACEA.