Portal "usos temporals per a espais buits"

El portal "Usos temporals per a espais buits" neix com a resultat del treball conjunt de diversos departaments de la Diputació de Barcelona en el context de la TAULA PER A LA MILLORA URBANA (TxMU). Participen en aquesta reflexió sobre els buits urbans els serveis d'acció comuntària i participació ciutadana, biblioteques, comerç local, cultura, desenvolupament econòmic local, equipaments i espai públic, esports, habitatge, joventut, salut pública, sostenibilitat i turisme. 

El projecte parteix de la visió que l'ús temporal de solars, terrenys, edificis o habitatges buits pot generar un benefici social a partir de la utilització transitòria d'uns espais, que d'altra manera avancen cap a un procés de degradació creixent, pròpia i del seu entorn físic i social. Usos de naturalesa diversa, com diversos són els espais, les motivacions, els operadors, els terminis, les modalitats de gestió, les articulacions jurídiques, etc.

QUÈ hi trobem a cada apartat:

"SOBRE ELS ESPAIS BUITS". Hi trobareu definicions, documents de treball, un recull de notícies i consideracions normatives a tenir en compte en el marc de l'activació d'espais buits per a ús temporal.
"BANC D'EXPERIÈNCIES". Espai dedicat a referències i projectes concrets diferenciant-hi l'àmbit geogràfic al qual pertanyen.
"TINC UN ESPAI PER ACTIVAR". Es destina al col·lectiu de persones que treballen als municipis i tenen interès en donar ús temporal a un espai buit al seu terme municipal.

A QUI va adreçat el portal:

Personal tècnic dels ajuntaments.
Càrrecs electes i directius dels ajuntaments.
Professionals que tenen interès en disposar de més informació.
Impulsors de projectes d'activació d'espais buits vinculats al teixit associatiu, empresarial o cívic dels municipis.

L'adreça web del portal és http://www.diba.cat/web/espais-buits