PROFESTIVAL.NET nova plataforma sobre festivals

Els festivals són una de les grans plataformes de difusió de la cultura. El seu dinamisme, versatilitat, diversitat de gèneres, amplitud de públics, intensitat temporal, cobertura geogràfica i especialització estilística permeten donar a conèixer la millor oferta artística i enfortir el sentiment d’identitat. Són una eina d'atracció turística i de desenvolupament social, econòmic, territorial i, sobretot artístic. 

PROFESTIVAL.NET és un espai de difusió i desenvolupament de festivals artístics i culturals i una plataforma de serveis online per la professionalització del sector. Una web de col·laboració directa entre organitzadors, públic i teixit professional que potencia la creació de sinergies, la formació i el treball entre els diferents agents que participen en la gestió i producció dels festivals. Així mateix és una potent eina de difusió i divulgació dels nostres festivals a escala nacional i internacional. 

PROFESTIVAL TÉ PER OBJECTIUS:

 • Difondre, a escala nacional i internacional, l'àmplia oferta de festivals gràcies a un mapa geolocalitzador, un potent cercador, informació sobre els festivals, una agenda i notícies d’interès general.
 • Enfortir la comunitat i el teixit professional del sector amb un conjunt d'eines: directoris, oferta formativa, notícies del sector, ofertes laborals i recursos (bibliografia, referències videogràfiques, estudis i estadístiques, convocatòries, normativa, blogs ...)

PROFESTIVAL.NET ES DIRIGEIX A: 

 • Públic nacional i internacional de festivals.
 • Organitzadors de festivals.
 • Professionals vinculats amb l’organització de festivals.
 • Periodistes integrats en mitjans de comunicació o gabinets de premsa independents.
 • Voluntaris.

PROFESTIVAL.NET OFEREIX DOS TIPUS DE RECURSOS

 • Recursos de lliure accés. 
 • Mapa geolocalitzador
 • Buscador de festivals
 • Dades generals i específiques sobre els esdeveniments
 • Agenda
 • Novetats de programació
 • Territori festivals
 •  Recursos d’accés a usuaris registrats. 
 • Ofertes i demanda de treball
 • Ofertes i demanda de voluntaris
 • Guia de professionals
 • Guia de contactes de festivals
 • Dossier de premsa d’altres festivals
 • Recursos R+D (referències bibliogràfiques, referències videogràfiques, estudis i estadístiques, convocatòries, normativa, blogs, etc.)
 • Notícies professionals
 • Recursos formatius (jornades, cursos, seminaris, etc.)

MÉS INFORMACIÓ: info@profestival.net o www.profestival.net