Els museus locals

El document "Els museus locals" tanca la sèrie de quatre píndoles elaborades des del CERC amb la voluntat d'analitzar la situació de les actuacions en cultura promogudes pels ajuntaments de la província de Barcelona. Després de fer una mirada general a La despesa en cultura dels ajuntaments, seguida d'una anàlisi  de la situació del conjunt d'equipaments culturals, s'han fet dues píndoles sectorials: Visió d'una dècada d'equipaments escènics municipals, i la que us presentem avui, centrada en els museus locals.

En aquesta ocasió l’anàlisi s’ha centrat en els museus que formen part de la Xarxa de Museus Locals de Diputació de Barcelona. Entre 2008 i 2012 els pressupostos d'aquests museus va disminuir, en conjunt, un 7%, molt per sota de la reducció de la despesa global en cultura dels ajuntaments, que l’any 2011 van ser un 50% inferior a la de 2008. En el cas dels museus, la contenció dels recursos s’ha centrat particularment en la despesa d’activitat i les inversions. En canvi, la despesa en personal ha augmentat un 6,5% entre els anys 2008 i 2012. Lligat a aquest tipus de despesa, hi ha hagut un creixement important del nombre d’extensions obertes al públic dels museus de la xarxa.

Pel que fa a les dades d’activitat, entre 2008 i 2012 el nombre d’exposicions temporals va disminuir un 20%, i la reducció del cost de les mateixes va fregar el 25%. En canvi, no sembla que l’assistència de públic se n'hagi ressentit, ans al contrari. Si bé entre 2008 i 2010 el conjunt de museus analitzats va perdre gairebé 70.000 visitants, entre 2010 i 2012 aquestes visites es van recuperar amb escreix. 

Podeu continuar llegint el document aquí.