Visió d'una dècada d'equipaments escènics municipals

"Visió d'una dècada d'equipaments culturals" és una nova píndola d'informació elaborada pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals amb la voluntat d'analitzar la situació de la cultura que es promou des dels ajuntaments a la província de Barcelona en el context actual, i molt especialment aquella dels equipaments culturals i les activitats que s'hi desenvolupen.

Després d'una primera aproximació a la La despesa en cultura dels ajuntaments i d'una anàlisi  de la situació del conjunt d'equipaments culturals, en aquesta ocasió l'anàlisi es centra en els equipaments municipals d'arts escèniques.

S'ha pres com a punt de partida les dades que apareixen als successius informes del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals que publica anualment l'Oficina de Difusió Artística de Diputació de Barcelona. Formen part de la  xarxa una part molt important dels teatres i auditoris municipals de la província de Barcelona i, per tant, les dades d'aquests informes des de l'any 2002 fins al 2012 permeten fer-se una idea de l 'evolució, al llarg d'aquest període, de les arts escèniques programades als municipis de la província pel que fa a la programació, el públic, les despeses de contractació, els ingressos, etc. 

Podeu consultar el document aquí