Innovació en temps de penúria

Interacció 2013 ha començat el segon dia de jornada amb el debat sobre la  innovació en temps de penúria, posant sobre la taula la pregunta de quin ha de ser el paper dels artistes i creadors en aquests moments i com es pot seguir creant, exposant i divulgant les obres i experiències culturals sense rebaixar-ne la qualitat, en un marc de crisi pressupostària del sector públic i de la societat.

Han intervingut Vicenç Altaió, director de l’Arts Sant Mònica; Laura Huerga, editora de Raig Verd; Clara Garí, artista i directora de Nau Coclea; Joan Oller, director del Palau de la Música Catalana; Íngrid Guardiola, gestora cultural; i moderant la taula, el periodista Xavier Grasset.

Vicenç Altaió  ha fet veure “el xoc de models que està vivint la nostra societat, que passa d’industrial a societat del coneixement, i a la sociabilització d’aquest coneixement", i ha fet palesa la fractura real que hi ha entre "la filosofia de treball del món polític, que encara mira cap a la pedra, i els creadors, que avancen cap a una hibridació de tendències. El futur passa per la societat que, amb la seva saviesa col·lectiva, corregirà els falsos sistemes instal·lats.”

Clara Garí ha volgut respondre a la pregunta que es plantejava als membres de la taula des de dues vessants: la primera, dirigida cap als gestors culturals, a qui proposa que, primer de tot, paguin el deute econòmic que tenen amb el creadors, que han finançat la cultura aquests últims anys, i que prioritzin programes per sobre de departaments.  La segona l’ha dirigit cap als creadors, als quals proposa  repensar la seva creació artística, tornar al taller, contenir la pulsió creadora, que filin molt prim la seva relació amb els diners i que tinguin més esperit corporatiu i cooperatiu.

Joan Oller ha fet una reflexió genèrica sobre el valor públic de la cultura, on la situa la nostra societat, sobre els públics de la cultura, la qualitat de les creacions, els programadors, la innovació i la participació.  Ha puntualitzat que "la nostra societat ha de passar de situar la cultura a la zona d’entreteniment a posar-la com a  motor transformador de la societat", i ha focalitzat en el coneixement i creació dels públics la prioritat màxima de creadors, gestors i productors del món cultural.

Laura Huerga ha parlat de la seva experiència como a emprenedora d’una nova empresa d'edició que treballa per la qualitat i l’honestedat editorial compartint coneixement amb tots els seus públics i treballant en cooperació amb altres editorials petites.

Íngrid Guardiola s’ha mostrat pessimista en exposar que “les polítiques culturals miren fora de camp, que s’ha perdut el valor públic de la cultura, que no s’està invertint en relleu generacional ni en polítiques de bonificació de públics”. Proposa treballar a llarg termini i que els grans equipaments donin suport a tot el teixit creatiu d’autònoms i fomentin la contractació.

Desprès s’ha obert el debat als assistents i s’ha establert un diàleg entre gestors, creadors i tècnics de l’administració.