comunitatXBM, en un entorn de crisi, un projecte d’éxit

El projecte comunitatXBM és un projecte de la Gerència de Serveis de Biblioteques per donar un nou impuls al treball en xarxa i a la cooperació entre tots aquells agents compromesos amb el desenvolupament dels serveis bibliotecaris municipals.
comunitat XBM s'articula a partir de diferents grups de treball de professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que persegueixen una finalitat comuna, la creació i gestió de coneixement dins de la XBM. Fruit del debat, l'intercanvi i el treball cooperatiu es genera nou coneixement, noves eines de suport a la gestió i a la presa de decisions, i s'impulsen nous projectes i serveis bibliotecaris.

El desplegament del projecte va començar el mes de maig 2010 tot coincidint amb la posada en marxa de la plataforma virtual comunitatXBM com a espai de treball propi del projecte. Actualment ja són més 34 col·lectius de professionals que reuneixen  més de tres-cents professionals de la XBM.