El valor de la cultura com a eina de transformació i control social

Tony Bennett | Routledge

D’on provenen les certeses que tenim, avui dia, sobre la cultura, i quina relació tenen amb les formes de govern modernes i contemporànies? En el context present, en què la cultura experimenta processos d’instrumentalització creixent, les noves aproximacions a les teories socials i antropològiques que exploren l’arquitectura de les polítiques culturals poden contribuir, sens dubte, a repensar la noció de cultura per a comprendre-la com a agent de transformació al nostre servei.

«Making culture, changing society» parteix del concepte de cultura que defensen els estudis culturals anglòfons i la sociologia cultural representada per Pierre Bourdieu; ambdues tradicions orbiten al voltant de la idea kantiana que descriu la cultura com a procés autònom de realització humana col·lectiva, i precisament aquest aspecte és objecte de debat avui dia. És a dir, estudia les relacions entre «cultura» i «societat» que proposen els estudis i la sociologia culturals que divergeixen de les tradicions posteriors a Deleuze.

Així mateix, l’autor centra les seves línies de debat entorn de les formulacions sobre governança liberal proposades per Michel Foucault, i en la manera com la cultura, a través d’aquests règims de govern, s’ha encarregat d’organitzar i distribuir certs tipus de llibertats de manera desigual entre la població, tenint en consideració la xarxa de relacions entre cultura i societat com a resultat de processos històrics públicament instituïts i representats.

Aquest és un llibre útil, doncs, per comprendre amb profunditat el paper de la cultura en el marc dels governs actuals, i per reclamar el seu valor en la configuració de noves polítiques.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació.


Inicieu sessió registreu-vosper a enviar comentaris