Impacte digital en la cultura, una anàlisi en clau iberoamericana

Octavio Kulesz | UNESCO

L’impacte de la digitalització en la cultura té un abast molt important, aquest estudi analitza quatre factors clau, que es corresponen amb temàtiques trascendents de la Convenció 2005[i]: l’accés a la cultura, la creativitat, les indústries culturals i la societat civil. Es centra en l’anàlisi d’Argentina, Colòmbia, Equador, Espanya i Mèxic.

L’accés a la cultura s’associa als esforços per disminuir la bretxa digital, plans públics coordinats des de ministeris d’obres públiques i tecnologia però sense intervenció de institucions culturals. Els països analitzats es caracteritzen per la centralització en les capitals i sovint les connexions territorials es ressenten.

En relació a la creativitat s’han construït plataformes i dissenyat aplicacions per visibilitzar artistes locals, s’ha estimulat la formació en capacitats digitals. Tot i així, aquestes pràctiques resten ancorades encara al model analògic i estan allunyades en aquest sentit de les dinàmiques de interacció que fomenta el món digital.

Pel que fa a les indústries creatives s’ha estimulat la modernització mitjançant l’intent de consolidació dels sectors del llibre, música i cinema. Però degut al desafiament que suposen les plataformes globals i el monopoli que generen cal donar-hi un tractament i resposta integral, que encara no ha arribat.

El binomi societat civil i digitalització es presenta enfortit davant el creixent interès de les institucions públiques en l’ús de processos participatius amb l’ajuda de l’estímul de les plataformes de divulgació. Falta sensibilitzar i discutir sobre la diversitat d’expressions culturals.

L’espai digital ja existeix, però un dels objectius és consolidar-lo a iberoamerica i per això cal donar protagonisme a les xarxes d’intercanvi regional però seguint donant-li valor a les necessitats locals concretes. Al final del document trobem un conjunt de 50 recomanacions que posen de manifest el paper estratègic que caldria donar-li a la cultura digital: posant a la persona al centre i no a la eina.

L’article “Un horitzó cultural global pel 2030”, també està centrat en l’aplicació de la Convenció 2005 i també reflecteix la importància de l’àmbit digital en el present i de cara al futur.

   

PDF – «La cultura en el entorno digital: evaluar el impacto en América Latina y en España»

HTML – «La cultura en el entorno digital: evaluar el impacto en América Latina y en España»

 


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

 

   

[i] Convenció 2005 sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals