Els reptes de la ciència ciutadana, a debat

Roger Gaillard (ed.) | Réseau Romand Science et Cité  - Fondation Science et Cité

Els reptes d’una cultura de ciència ciutadana es posen a debat en aquesta obra que aprofundeix en l’important rol que juguen els museus i els mitjans per tal d’anar més enllà en la democratització de les ciències i la tecnologia. La voluntat política i la posada a disposició dels agents d’uns recursos per assolir aquest objectiu, es presenten com indispensables per millorar el diàleg entre la ciència i la societat.

La cultura científica està cada vegada més present a les institucions museístiques, dins d’una lògica transdisciplinària, participativa i interactiva, i a través d’exposicions que donen espai a les preocupacions de la societat actual, com ara el canvi climàtic, els moviments socials o la biodiversitat.

En aquest context, el Réseau Romand Science et Cité[1] va organitzar, l’any 2009, un simposi a la universitat de Neuchâtel (Suïssa) que va reunir a més d’un centenar de professionals de museus, artistes, periodistes i universitaris amb la finalitat d’avaluar i definir els objectius econòmics i polítics de la comunicació científica. El llibre «Exposer des idées, questionner des savoirs» recull les intervencions dels participants en dos grans blocs (el primer, sobre qüestions de cultura científica i el segon, sobre museologia) que encara avui són de gran actualitat.
 


Quants al primer bloc, s’arrepleguen ponències lligades a diverses qüestions transversals com ara les responsabilitats de compartir la cultura científica per a una major democratització i difusió del coneixement, així com la posada en qüestió d’aquesta necessitat; la figura dels periodistes científics com a investigadors, difusors de coneixements i catalitzadors del debat; l’anàlisi dels públics de la cultura i els de la ciència; així com la relació tradicional dels lobbys industrials (farmacèutiques, especialment) amb els mitjans i la ciència i el seu enfrontament amb una ciutadania cada vegada més exigent i millor informada.

Pel que fa al segon bloc, es planteja la necessitat de desenvolupar la recerca científica als museus, per l’important rol ètic que han de desenvolupar com a ponts entre la ciència i la societat; s’hi repensa la forma, el contingut i l’escenografia del museu tradicional en relació al nou paradigma de la museografia virtual, interactiva i l’ús de les tecnologies de la comunicació; i es parla, fins i tot, de la censura de l’activitat artística i de tot allò que encara avui es considera tabú en el món de l’art.
 


L’obra tanca amb les conclusions, crítiques i propostes sorgides d’aquests col·loquis sota la forma d’un manifest per a una cultura de ciència ciutadana, adreçada especialment als responsables de l’administració, d’institucions culturals i educatives i també als mitjans, que us facilitem en aquest enllaç.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


PDF Manifeste pour une culture de sciences citoyennesInicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris
 

[1] El Réseau romand Science et Cité (en català, Xarxa Romanda Ciència i Ciutat) és una associació que reuneix una quarantena de museus, centres d’ensenyament superior i centres culturals lligats al camp de la cultura científica i tècnica, que té com objectius la promoció de la cultura científica, la creació de debat entorn als reptes actuals de la ciència i la tècnica, així com l’impuls de les competències i recursos dels membres de la xarxa.