Visitem prou els museus? Resultats de participació a Catalunya

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural - ICRPC

Aquest informe, elaborat per l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, presenta els resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans als museus durant el 2015, que destaquen que un 60% dels catalans majors de 14 anys no va visitar cap museu o exposició en aquest any.

De l’estudi es desprèn que el nivell d’estudis és un dels factors més determinants en la propensió de les persones a visitar o no visitar museus i exposicions. La taxa de participació entre els que només han assolit un primer grau se situa entre el 20–23%, aquesta augmenta per sobre del 55% entre els que tenen formació universitària. A més, l’informe destaca que el nivell d’estudis de la mare seria un factor encara més rellevant.


 


La renda familiar disponible és un altre factor que diferencia fortament la població de Catalunya. En aquelles llars amb ingressos inferiors als 1.320€ mensuals la taxa dels que visiten museus o exposicions no arriba al 30%; per als membres de llars amb rendes que oscil·len e entre els 1.321 € i els 2.585 € mensuals, la participació augmentaria fins gairebé un 42%; percentatge que depassa el 53% d’usuaris de les llars amb rendes més altes.
 

 


La manca d’interès seria el factor més destacable entre el 40% dels catalans que no realitzen activitats relacionades amb el patrimoni cultural, seguit de la manca de temps (27%) i d’altres alternatives d’oci (24%).

Sorprenentment, i com ja hem vist en altres estudis, el preu no seria una de les tres principals barreres d’accés als museus. Amb tot, del 25% dels catalans va visitar com a mínim un museu, el 60% no van pagar entrada.

Internet – pàgines web dels centres i xarxes socials, sobretot – esdevé el principal mitjà per informar-se de les activitats o de la informació d’accés de museus i sales d’exposicions.


 

PDF Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015. Resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans: museus

HTML El nivell d'estudis determina l'interès per visitar museus, segons un informe relatiu a les pràctiques culturals dels catalans


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris