El valor econòmic del servei de biblioteques públiques de Sabadell

Albert Ballarin,  Núria Camps,  Ferran Burguillos│ Biblioteques Municipals de Sabadell

El valor econòmic del servei de biblioteques públiques de Sabadell és positiu i amb perspectives de creixement en els propers anys. Així es desprèn d’aquest  estudi presentat a Barcelona en el transcurs de les 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Aquestes jornades són un punt de trobada i de referència per als professionals de la informació, la documentació i les biblioteques del país.

Aquest estudi, basat en el retorn a la inversió, permet contrastar fins a quin punt els diners invertits a la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell reporta beneficis directes satisfactoris per a les persones usuàries.

Els resultats obtinguts posen de manifest el retorn d'aquest servei a la ciutadania, ja que per cada euro invertit s'obtenen 1,88 euros de benefici. Es tracta d'un exercici que segueix la metodologia d’anàlisi del valor econòmic del servei públic, elaborat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Direcció d’Estudis i Prospectiva de la Diputació de Barcelona, i que dóna un pas més en el camp dels estudis sobre el valor públic de les biblioteques.

Sabadell compta amb una xarxa de set biblioteques públiques de titularitat municipal que es va desplegar principalment entre el període 2006-2011.Els usos de la xarxa de Biblioteques de Sabadell es troben, en general, dins la mitjana d'usos del servei de biblioteca pública dels municipis de referència, per desplegament del servei i població (més de 100.000 habitants), com són Terrassa, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat.

D'acord amb les dades disponibles, el 2014 el conjunt de la xarxa de Biblioteques de Sabadell va rebre un total de 638.850 (3,1 visites per habitant/any), la qual cosa suposa més de 2.500 visitants per dia de servei, i 419.217 préstecs anuals (2,0 préstecs per habitant/any).

Els usos de les tecnologies de la informació són elevats: 81.205 usos del servei de Wi-Fi (12,7 % de les visites -mitjana: 10,2 %-) i 90.733 usos dels ordinadors amb accés a Internet i aplicacions ofimàtiques (14,2 % de les visites -mitjana: 11,0 %).

Per contra, la mitjana d'assistents (26,9) per activitat de dinamització cultural programada a les BiMS és inferior a la mitjana (39,1), malgrat l'increment d'activitats en els darrers anys (1.010 activitats el 2014).


 

PDF El valor econòmic de les Biblioteques Municipals de Sabadell: anàlisi del retorn a la inversió (ROI) del servei de biblioteca pública


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris