El sector del llibre a l’Estat espanyol. 2013-2015

Observatorio de la Lectura y el Libro | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Document monogràfic que recull les principals dades estadístiques sobre el sector del llibre a l’Estat espanyol, en l'àmbit de l'edició i comercialització (interior i exterior), així com informació relativa a l'activitat lectora i biblioteques.

En termes d’edició i facturació en el mercat interior, les darreres dades apunten a un canvi en la tendència involutiva de la indústria del llibre espanyol per primer cop en quatre anys. El nombre de llibres editats ha augmentat un 1,88% respecte l’any anterior, passant dels 89.130 en 2013 als 90.802 llibres editats en 2014. La facturació, de forma encara més tímida, ha augmentat en un 0,6% respecte l’any anterior, passant dels 2182 als 2.195,8 milions d'euros. El balanç de les xifres entre 2010-2014 però, continua assenyalant un saldo negatiu, amb caigudes que oscil·len entre el 20,67% i el 24,05%, respectivament.

Pel que fa al còmput d'exemplars venuts, el sector segueix la seva línia descendent i, amb un total de 153,62 milions d’exemplar venuts, torna a marcar un nou mínim en 2014 (cau un 32,68% respecte 2010).

Per la seva banda, la facturació del sector en el mercat exterior va arribar en 2014 541,76 milions d'euros (un 2,9% més que el 2013) i el valor de les importacions es va situar en en 212,71 milions d’euros (un 4,4% superior que en el 2013). Aquestes dades fan que el saldo net arribi als 329,06 milions d'euros i l'aportació positiva a la balança comercial espanyola del sector s'incrementi per quart any consecutiu (un increment del 1,9% vers 2013).

La nota positiva del monogràfic l’aporten les dades de població lectora i biblioteques. En els darrers quatre anys, el percentatge població lectora a l’Estat espanyol ha augmentat un 3,5%. Ha estat, sobretot, la lectura en suport digital la que més ha crescut, pràcticament triplicant-se en els últims quatre anys (passant del 6,5% al 17,7%). Seguint aquesta línia positiva, el nombre d'usuaris inscrits a les biblioteques públiques va créixer en un 7% entre 2012 i 2014. En el darrer any, la plataforma gratuïta de préstec de llibres digitals i audiollibres eBiblio va ser utilitzada per un total de 48.037 usuaris únics i s’hi van realitzar un total de 246.115 préstecs.

Altres dades a destacar del monogràfic:

Editorials en actiu i edició

 • De les 3.109 editorials espanyoles en actiu en 2014, prop del 20% van publicar menys de 2 llibres i un 45,7% va publicar entre 2 i 9 títols.
 • Només 16 editorials privades van superar els 700 llibres anuals editats.
 • La major part de l'edició (el 91,0%) procedeix d'editorials privades.
 • Madrid i Catalunya condensen el 66,9% l'edició nacional amb un total de 60.702 llibres editats.

Venta interior de llibres

 • Les empreses editorials associades als gremis de Catalunya i Madrid lideren el mercat del llibre en termes de facturació, amb el 91,6% dels ingressos, amb un 48,3% i 43,3%, respectivament.
 • El 30,3% de les editorials espanyoles pertany a algun grup empresarial.
 • Atenent al seu volum de facturació, les empreses mitjanes i petites van facturar el 2014 el 40,3% del total, mentre les grans van arribar al 24,6% i les molt grans, el 35,1%
 • Atenent al volum de producció, del total d'editorials: el 75,1% prové d’editorials petites (volum de producció global prevista de 100 o menys llibres), el 10,8% d’editorials mitjanes (volum de producció global prevista d’entre 101 i 1.000 llibres); i el 3,4% d’editorials grans (amb un volum de producció global prevista que supera els 1.000 llibres)
 • La facturació del llibre digital va créixer en 2014 un 37,3%, assolint els 110 milions d'euros i representant el 5% del total (el 3,7% el 2013). Per la seva banda, la facturació del llibre en paper ha baixat un 1,2%, amb un total de 1.958,6 milions d'euros, representant el 89,2% del total facturat (al 90,9% el 2013).

Llibre espanyol al mercat exterior

 • La facturació per l'exportació de llibres des de les editorials espanyoles va fregar el 2014 els 181 milions d'euros, amb Mèxic al capdavant
 • Aquesta xifra situa Espanya, al costat de Regne Unit i els Estats Units, com un dels tres primers països del món en exportació de llibres
 • El saldo net del sector va superar els 329 milions d'euros, un 1,9% més que l'any anterior
 • La importació de llibres va créixer un 4,4%, amb la Xina com a principal país

PDF El sector del libro en España, 2013-2015