Manual per fomentar l’educació de la consciència i l'expressió cultural

Comissió Europea | Agenda Europea de la Cultura

Manual que proporciona orientació estratègica, recomanacions i bones pràctiques per  implementar polítiques futures més adequades que fomentin la consciència i l’expressió cultural, una de les vuit competències clau establertes el 2006 per la Unió Europea per a l’aprenentatge al llarg de tota.  

El manual ha analitzat les iniciatives desenvolupades fins ara per la Unió Europea i els estats membres per promoure l’adquisició d’aquesta competència a través de l’educació formal (escoles), l’educació no formal (institucions culturals), altres aprenentatges (grups o famílies) i instruments específics com l’educació artística i l’educació cultural. Explica també alguns conceptes clau (competències, educació artística i educació cultural) i recopila les diferents línies argumentals que han marcat els debats públics al voltant de l’educació artística i cultural en els últims anys.

A partir d’aquesta experiència acumulada, el manual n’extreu algunes lliçons per al desenvolupament futur d’aquesta competència clau que la Unió Europea defineix com: “la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas”.  Les lliçons extretes són les següents:

  • Cal tenir en compte algunes condicions prèvies per al desenvolupament exitós d’aquesta competència en el disseny de polítiques i projectes.
  • Reconsiderar el paper crucial dels professors i dels currículums formatius.
  • La consciència i l’expressió cultural ha de ser una competència clau des del bressol fins a la tomba.
  •  Cal tenir en compte les diferents etapes de la consciència cultural.
  • La cultura té moltes facetes i existeixen múltiples maneres de formar i entrenar la consciència i l’expressió cultural.
  • La consciència i l’expressió cultural ha de ser una responsabilitat compartida per tots els actors involucrats en l’educació.
  • És hora de pensar estratègicament sobre aquesta competència clau.

El manual ha estat elaborat per un grup de treball transversal de representants polítics, experts i professionals dels sectors de la cultura i l’educació dins el Pla de treball per a la cultura 2015-2018 i acaba amb una sèrie de recomanacions per a les autoritats educatives i culturals a escala nacional i europea. Inclou també un annex amb casos de bones pràctiques de tots els estats membres.


 

PDF Cultural awareness and expression handbook

PDF Annex Cultural awareness and expression handbook


 

Poodeu consultar també la recomanació del Parlament Europeu de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent que són les següents: 1. Comunicació en la llengua materna; 2. Comunicació en llengües estrangeres; 3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia; 4. Competència digital; 5. Aprendre a aprendre; 6. Competències socials i cíviques; 7. Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa, i 8. Consciència i expressió cultural.


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris