Estudi de persones no-usuàries de biblioteques

Servei de les Biblioteques de Generalitat de Catalunya | Carme Fenoll, Javier Nieto   Aquest estudi, coordinat per Carme Fenoll i Javier Nieto. es focalitza en aquesta població no-usuària, ja que identifica tant les persones que no han anat mai a una biblioteca pública com les que fa més d’un any que no hi van (suma d’ex-usuaris i persones no-usuàries). Les persones més grans són les que menys utilitzen la biblioteca pública (54% en el segment 50-64 anys i del 55% en els de 65 anys o més).  Entre el col·lectiu de persones amb estudis primaris o inferiors trobem un 55% de persones no-usuàries. Pel que fa al sexe, els homes presenten una major tendència a no ser usuaris de biblioteca (48%). El 31,3% de les persones no pensa anar o retornar a les biblioteques, independentment dels canvis que es pugui fer als actuals equipaments. La manca de temps (17,5%), la millor oferta de novetats (8%) o les “qüestions personals” (33,8%) són les principals respostes per justificar els motius per no anar-hi.


 


  PDF Estudi de persones no-usuàries de biblioteques


    Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris