Estudi de contractació professional de companyies catalanes a firatàrrega (edicions 2013 i 2014)

Ceres Investigació sociològica i de mercatFiraTàrrega

El present estudi té com a objectiu principal descriure la participació de les companyies i els espectacles catalans presents a Fira Tàrrega en relació a les edicions de 2013 i 2014.

Principals resultats

 Caracterització de les companyies :

 • La majoria de companyies catalanes presents a FiraTàrrega es dirigeixen també a públic internacional.
 • A nivell global 78% de les companyies tornarà a sol·licitar participar a properes edicions de FiraTàrrega.

Contactes realitzats:

 • Gairebé totes les companyies catalanes participants a FiraTàrrega van realitzar algun contacte a l’edició en què van participar. Les companyies de la secció oficial realitzen de mitjana més contactes que les demés.
 • L’any 2013 es van realitzar menys contactes que al 2014.

Representacions contractades:

 • Prop del 75% de les companyies catalanes de la secció oficial són contractades arran de la seva participació a Fira Tàrrega.
 • El nombre mitjà de representacions que les companyies catalanes participants a FiraTàrrega 2013 diuen que els han contractat és de 4,5, dada molt similar a la de les participants de 2014, que és de 4,6.
 • No obstant, les companyies de la secció oficial de 2013 van aconseguir, de mitjana, una contractació de 6,6 funcions, mentre que la resta de companyies participants al 2013, en van aconseguir 2,3.

Preu mig de mercat dels espectacles contractats:

 • El preu mig de mercat dels espectacles de companyies catalanes presents a FiraTàrrega 2013 es situa alvoltant del 1.480€, no hi ha diferencies significatives entre les companyies de la secció oficial i la resta.
 •  El preu mig de mercat al 2014 és superior i es situa al voltant dels 2.365€, a més, s’observa que el preu de les companyies catalanes de la secció oficial és més elevat, concentrant-se majoritàriament en el tram de 2.001€ i els 3.000€.

Principals zones de contractació:

 • Al 2013 la meitat de la contracció és internacional. Destacar, a més que un 38% de les contractacions s’han realitzat a Catalunya i un 10% a la resta de l’estat.
 • Per altra banda, gairebé la meitat de la contractació obtinguda arran de la participació de les companyies catalanes a FiraTàrrega 2014 s’han realitzat a Catalunya, el 18% a l’estat Español i la resta, 36% a l’estranger.

Impacte econòmic:

 • L’any 2013, les companyies catalanes del programa oficial, han aconseguit de mitjana un volum de contractació de 10.300€ per companyia.
 • Les companyies catalanes programades a la secció oficial de FiraTàrrega 2014, han aconseguit de mitjana un volum de contractació de 11.625 € per companyia.

PDF Estudi de contractació professional de companyies catalanes a firatàrrega (edicions 2013 i 2014)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris