Políticas culturales en América Latina : evolución histórica, instituciones públicas, experiencias

Edwin R. Harvey | Fundación SGAE

En aquest llibre el professor Harvey fa una anàlisi de les polítiques culturals dels dinou  països americans de parla espanyola o portuguesa (Mèxic, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Cubà, la República Dominicana, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Veneçuela i Uruguai). Harvey estudia els diversos models institucionals i administratius i les polítiques públiques desenvolupades en matèria de cultura al llarg del segle XX i en l’actualitat. El llibre obre amb una introducció, fa una anàlisi general de la gestió pública de les polítiques culturals en el context  llatinoamericà, les contextualitza dins el marc internacional i observa com afecta a aquestes polítiques nacionals el marc jurídic internacional.

A continuació, Harvey fa una descripció de la estructura actual del sector públic a cada un dels països estudiats, agrupats en quatre categories segons pertanyin al Sistema Centroamericano de Integración, a l’Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, al Mercado Común del Sur o l’Alianza del Pacífico. Després examina la problemàtica financera de les polítiques culturals públiques i les característiques peculiars de la regió. L’autor acaba el llibre amb una anàlisi dels principis i prescripcions en matèria de política cultural consagrats per les constitucions polítiques vigents en la regió. L’obra inclou també una extensa bibliografia.

Harvey planteja «Políticas culturales en América Latina : evolución histórica, instituciones públicas, experiencias» des d’una perspectiva comparada amb la situació europea i amb la política cultural d’Espanya amb qui tots aquests països mantenen múltiples vincles històrics comuns i permanents. També presta atenció especial a la influència que els organismes internacionals e intergovernamentals de governança i cooperació cultural internacional creats a partir de 1945 han tingut sobre aquests polítiques culturals nacionals i com, durant les últimes dècades, els dinou països objecte d’anàlisi s’han adherit o han ratificat les principals convencions i tractats culturals internacionals de la Unesco.

Podeu consultar aquest llibre i altres publicacions d’Edwin R. Harvey al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris