La política cultural als Països Baixos

Ministry of Education, Culture and Science | Boekmanstudies

Obra que descriu la política cultural governamental dels Països Baixos durant la passada dècada. Elaborat per responsables del Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència d’aquest país, el volum fa un repàs històric a l’evolució de les polítiques culturals neerlandeses i als aspectes que les han influenciat. A continuació es descriu la situació recent i es presenten els principals programes transversals en matèria de política cultural internacional, diversitat cultural, participació i difusió de la cultura, indústries creatives i cultura digital. S’hi detallen també les estructures polítiques, els organismes públics, els contextos administratius i els factors que influeixen en la política cultural d’aquest país, primer en general i a continuació sector per sectors (patrimoni cultural, arts escèniques i visuals, indústria editorial, disseny i fotografia, indústria editorial, mitjans de comunicació, audiovisuals i cinema, arts amateurs i educació artística). L’obra descriu desenvolupaments a llarg termini en política cultural i revisa les tendències recents.

«Cultural policy in the Netherlands, edition 2009» proporciona també informació estadística sobre els índexs de participació cultural dels neerlandesos i un recull amb les lleis i regulacions en matèria de cultura. Les dades recollides corresponen al període 2005-2008.

Segons els responsables del Ministeri, els Països Baixos juntament amb els països nòrdics, surten bastant ben parats en termes de participació i interès en tot tipus d’activitats culturals. I, com a la resta d’Europa, les arts i la cultura depenen en gran mesura del suport governamental. Afirmen també que els fonaments de les polítiques culturals no han experimentat grans canvis des de mitjans del segle passat i que l’objectiu principal dels governs ha estat finançar les institucions culturals, els artistes i les corporacions de mitjans audiovisuals públiques. Tot i que, evidentment, es produeixen transformacions constants en la manera en què s’estructura la política, els seus objectius, instruments i estratègies. I consideren que el canvi més important és una tendència generalitzada cap a la descentralització. Si en el passat moltes institucions culturals com companyies de teatre o orquestres eren fundades directament pel ministeri, actualment la gestió i distribució, i les subvencions i ajudes s’ha delegat a fundacions culturals com el Netherlands Performing Arts Fund, i això ha permès als tècnics i funcionaris del ministeri dedicar-se a la implementació de programes i prioritats polítiques.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris