Pla d'Equipaments Culturals de Vilassar de Mar

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona

Aquest Pla d’Equipaments Culturals neix de la voluntat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de reflexionar sobre la dotació d’espais per a la cultura al municipi i el paper que aquests juguen en l’accés a la vida cultural per part de la població. El Pla ha de servir per ordenar i aprofitar millor els recursos existents, detectar necessitats no cobertes i plantejar opcions per al desenvolupament de la xarxa d’equipaments culturals i la definició de les seves funcions a mig i llarg termini.

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona ofereix, en el marc del Catàleg de Serveis de la Diputació, un servei d’assessorament als ajuntaments per a l’elaboració de diversos instruments de planificació cultural, entre els quals hi ha els Plans d’Equipaments Culturals. Es tracta de documents de caràcter tècnic que contribueixen a descriure la realitat cultural del municipi i a establir una sèrie de reflexions i pautes per orientar les accions culturals del municipi a mig i llarg termini. La visió estratègica que se’n deriva pot comportar, segons el cas, la creació de xarxes d’equipaments, la definició de programes d’actuació per a l’equilibri urbanístic i territorial, l’enfortiment del teixit social i cultural o la millora del benestar ciutadà.

Els equipaments culturals són un recurs clau en el desplegament de les polítiques culturals de Vilassar de Mar i per a l’assoliment d’objectius com ara dinamitzar i realitzar una oferta cultural àmplia i diversa, fomentar pràctiques participatives i d’implicació ciutadana, fer conèixer el patrimoni cultural del poble o facilitar l’accés dels ciutadans a la cultura.

 L’elaboració d’aquest Pla ha comportat dues fases: una de diagnòstic, centrada en l’anàlisi de la realitat del municipi, mitjançant visites als equipaments i entrevistes i converses amb diversos agents culturals de Vilassar; i una segona de proposta, que serveix per orientar les passes que es podrien considerar a curt, mig i llarg termini.

 El document sorgit d’aquest procés hauria de ser un instrument útil tant per la Regidoria de Cultura com per a les entitats i per al conjunt de la població de Vilassar de Mar. La implicació i col·laboració que han acompanyat el procés d’elaboració del Pla seran fonamentals també per assegurar-ne una posada en pràctica exitosa.

PDF Pla d'Equipaments Culturals de Vilassar de Mar 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris