Pla d'acció 2015 Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Agència Catalana del Patrimoni Cultural  (ACdPC)

El Departament de Cultura impulsarà 548 accions al patrimoni cultural de Catalunya amb el que s'estima que s’aconseguirà un 8% més de visitants el 2015 respecte el 2014. En aquest primer trimestre de 2015, els equipaments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultura han incrementat en un 7% els visitants. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és l’entitat pública encarregada de dur a terme aquestes 548 accions que s’articulen al voltant de quatre blocs estratègics: impuls del sector del Patrimoni Cultural Nacional a través de la promoció de les xarxes temàtiques dels museus nacionals i de les xarxes territorials de museus, increment de l’ús social del patrimoni, impuls de la conservació del patrimoni i la recerca, i increment dels recursos destinats al patrimoni cultura amb la cerca de noves vies de finançament. De les accions previstes per al 2015 destaquen el nou relat de la Tàrraco Romana, la ruta del romànic, l’espai Patrimoni i una nova marca per al patrimoni cultural de Catalunya, el portal de la fotografia de Catalunya i la continuïtat del programa Patrimoni en Acció:

  • La creació d’un nou relat per a la Tàrraco Romana com a capital de la Catalunya romana es treballa en cooperació amb les administracions, el sector privat i el món acadèmic. L'objectiu és millorar l’experiència de la visita a tot el conjunt del patrimoni mundial de la humanitat que es conserva a Tarragona.
  • La creació de rutes nacionals culturals que abasten tot el conjunt de Catalunya és una altra de les accions prioritàries. El 2015 serà l'any de la ruta del romànic amb set destinacions a diferents punts del territori i que vol posar en valor el treball de restauració d’aquests darrers anys.
  • La posada en funcionament de l’espai Patrimoni es durà a terme el 2015 al cor de les Rambles de Barcelona. Un espai als baixos del Palau Moja amb una alta afluència de vianants diària. La visibilitat del patrimoni cultural català, a banda d’aquest espai, s’impulsarà amb la creació d’una marca paraigües del patrimoni català que contribuirà a potenciar-lo com un projecte de país.
  • La creació del portal web de la fotografia de Catalunya, inscrit en el Pla Nacional de Fotografia, divulgarà el patrimoni fotogràfic històric i contemporani català a nivell nacional i internacional. 
  • La continuïtat en la millora interpretativa dels monuments i jaciments de la Generalitat s’emmarca en el programa de foment de l’ús social i del coneixement del patrimoni Patrimoni en Acció que es duu a terme amb la col·laboració de l’Obra Social ‘la Caixa’.

Totes aquestes accions estan encaminades a assolir les 4 grans fites de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per al 2015:

  1. Obrir els serveis de l'Agència a museus i monuments gestionats per tercers, més enllà dels gestionats per la pròpia Agència. 
  2. Incrementar un 8% el nombre de visitants als equipaments patrimonials de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és arribar a 1.111.712 visitants.
  3. Incrementar el grau de satisfacció dels visitants. L'objectiu a assolir és el 95,5% de visitants satisfets amb l’experiència de la visita (un 3,5 més respecte el 91,59% de satisfacció que es va registrar el 2014).
  4. Assolir un nivell d’autofinançament del 20%, a través dels ingressos generats per recursos propis i per la cerca de patrocinis.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural va néixer formalment l’1 de gener de 2014 amb tres grans objectius: incrementar el nombre de persones que coneixen i visiten el patrimoni català i millorar la qualitat dels serveis que els equipaments ofereixen; mantenir el nivell d’excel·lència en la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni; i incorporar nous ingressos més enllà dels aportats pels pressupostos de la Generalitat, i aplicar-los directament a la difusió i conservació del patrimoni.

El detall de totes les accions de 2014 i 2015 el trobareu en els documents adjunts.

PDF Pla d'acció 2015 Agència Catalana de Patrimoni Cultural

PDF Dossier balanç 2014 ACdPC

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris