Manual de planificació estratègica de la cultura

Eastern Partnership Culture Programme (Regional Monitoring and Capacity Building Unit)

Manual que proporciona una visió clara i estructurada del procés de planificació estratègica, de la seva metodologia i de les fases que implica. Té per objectiu promoure reformes i millores en les polítiques culturals governamentals, proporcionar eines de capacitació i millorar a les organitzacions culturals i millorar la professionalització del sector cultural. Així com contribuir a l’intercanvi d’informació, d’experiències i de bones pràctiques entre institucions públiques, societat civil i operadors culturals de l’Europa de l’Est i la Unió Europea. Així mateix, la iniciativa vol donar suport a col·laboracions culturals regionals que suposin contribucions positives per al desenvolupament econòmic, la inclusió social, la resolució de conflictes i el diàleg intercultural.

El manual obre amb una introducció i set capítols que defineixen els conceptes clau en matèria de planificació estratègica; expliquen l’estructura, continguts i fases d’elaboració d’un document estratègic; suggereixen recomanacions sobre aspectes organitzatius i metodològics del procés; expliquen la metodologia de detecció i anàlisi de problemes en els processos de planificació estratègica, així com instruccions per aplicar la metodologia DAFO i poder detectar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’un projecte. Finalment, detalla com plantejar la planificació de les accions i com fer l’aprovació final del document estratègic.

PDF Manual culture strategy elaboration versus project management

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris