Costos i beneficis de la independència de Catalunya pel sector de la cultura

Lluís Bonet i Agustí | Cercle de Cultura 

En aquest text, Lluís Bonet i Agustí, titular d'economia aplicada i director del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, avalua els costos i beneficis de la potencial independència de Catalunya, així com les estratègies necessàries en cada cas per assegurar un bon desenvolupament del món cultural.

Per tal d'encarar el tema planteja tres escenaris potencials: a) l'assoliment de la independència; b) el pacte amb l'estat, amb major autonomia política, fiscal i cultural per a Catalunya; i c) el manteniment del status quo polític actual.

S'avaluen tant els potencials efectes (amb la dificultat que comporta tota prognosi) com les raons dels diversos actors involucrats, tenint en compte que l'impacte del procés fa temps que ha començat. Finalment, proposa un pla d'acció en cas d'assolir-se la independència amb l'objectiu d'afavorir el millor desenvolupament possible del sector de la cultura a casa nostra. Aquí teniu un extracte:

«Davant d’un repte tan transcendent com el de la possible independència de Catalunya, ¿perquè l’anàlisi sobre el seu impacte en la cultura ha generat tan poc debat entre els professionals del sector i en la ciutadania en general? L’únic tema que provoca controvèrsia és el de la llengua, però en canvi observo poca reflexió sobre els efectes del “procés” en el mercat professional, en la qualitat i diversitat de l’oferta i la demanda cultural, en el dinamisme endogen, l’endogàmia o el cosmopolitisme de les seves expressions i interaccions, o en el desenvolupament de la projecció i l’intercanvi internacional de la cultura catalana. Cap dels 18 informes del Llibre blanc sobre la transició nacional tracta específicament l’àmbit de la cultura, i només s’esmenta el règim lingüístic, la transmissió del patrimoni històric, artístic i cultural de l’estat precedent als estats successors i la qüestió de les comunicacions i les tecnologies de la informació. Els costos, beneficis i les estratègies que caldria implementar per assolir una vida cultural dinàmica –o per minimitzar els efectes negatius del procés – no s’avaluen, malgrat que el lema dels redactors del Llibre blanc és “conèixer per poder decidir”.»

PDF Costos i beneficis de la independència de Catalunya pel sector de la cultura

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris