Impacte de la cultura en les economies locals: noves perspectives

Centre for Local Economic Growth

Informe que aporta una perspectiva original sobre els efectes mesurables de la cultura i l’esport en les economies locals. Mentre molts estudis sostenen que els projectes i equipaments culturals són bones inversions en termes socials i econòmics, aquest, en canvi, afirma que els efectes globals mesurables d’aquests projectes tendeixen a ser poc perceptibles per a les economies locals ja que l’impacte en salaris i ingressos acostuma a ser petit i els efectes en les importacions i exportacions comercials, així com en el turisme, són de curta durada. L’estudi aporta reflexions poc freqüents i que demanen prestar atenció a aspectes específics de cara a tenir expectatives realistes sobre el que els projectes culturals poden assolir.

La investigació s’ha realitzat a partir de la revisió sistemàtica de 550 avaluacions polítiques a grans esdeveniments i equipaments esportius i culturals tant del Regne Unit com d’altres països de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD). Tot i que l’estudi es centra en projectes a gran escala, remarca que es necessiten aproximacions més innovadores de cara a mesurar l’impacte econòmic de projectes més petits. Assenyala també que no es pot demostrar que aquests projectes incrementin el nombre total de visitants a la zona. Així mateix, constata que tampoc existeixen dades que permetin comparar els impactes i diferències entre els projectes culturals i els projectes esportius.

PDF Evidence Review: Sport and Culture

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris