Estalvi econòmic en salut i benestar que aporten les biblioteques públiques

Simetrica | Arts Council of England

Estudi que mesura el valor econòmic dels beneficis en matèria de salut i benestar que aporten les biblioteques públiques al Regne Unit. Per fer aquest càlcul l’estudi mesura els beneficis primaris o directes (en els individus) i secundaris o indirectes (en la societat) derivats dels serveis bibliotecaris. Per calcular els beneficis primaris, els que tenen impacte directe en la salut i benestar de les persones, l’estudi planteja una enquesta on es pregunta a usuaris i no usuaris de biblioteques quina quantitat de diners extres en concepte d’impostos municipals estarien disposats a pagar per mantenir el nivell dels serveis que ofereixen les biblioteques públiques. Per calcular els beneficis secundaris l’informe calcula l’estalvi potencial en matèria reduccions de visites i tractaments mèdics com a resultat de les millores en la salut generades per l’ús dels serveis bibliotecaris.

Segons els resultats de l’enquesta realitzada a 2.000 persones adultes usuàries i no usuàries de biblioteques públiques al Regne Unit, la disposició mitjana d’impostos municipals extres a pagar és de £19,51 (27,67€) a l’any entre els usuaris habituals de biblioteques i de £10,31 (14,62 €) entre els no usuaris. Així, es pot deduir que el conjunt d’usuaris de biblioteques britànics estarien disposats a pagar £365,3 (518,2€) milions extres i els no usuaris £358,1 (507,98 €) milions, en total £723,4 (1.026,1€) milions a l’any. Segons les dades obtingudes per l’enquesta, aspectes sociodemogràfics com un nivell més alt d’estudis i ingressos i un major interès per la lectura afavoreixen una major predisposició a pagar més impostos pels serveis bibliotecaris. La limitació de les dades recollides no permeten establir una relació directa entre el pressupost que les autoritats locals destinen a serveis bibliotecaris i una major predisposició a pagar per part dels enquestats. Però l’estudi sí aporta evidències que una major qualitat en la provisió dels serveis bibliotecaris incrementa el valor que els usuaris atorguen a les seves biblioteques locals.

Pel que fa als beneficis indirectes, l’estudi demostra que l’ús regular dels serveis que ofereixen les biblioteques públiques està associat amb un major nivell de satisfacció vital i felicitat que suposa una millora en la salut general de la població i implica, per tant, un estalvi de costos al sistema nacional de salut. Es calcula l’estalvi en reducció de visites i tractaments mèdics derivat dels beneficis en salut i benestar aportats pels serveis bibliotecaris és de £1,32 (1,87€) per persona i any. L’estudi remarca la importància dels serveis que ofereixen les biblioteques públiques per als individus i la societat però reconeix la complexitat a l’hora de calcular el valor econòmic que aporten les biblioteques donat l’ampli ventall i tipologia de serveis que ofereixen i la seva naturalesa no empresarial, la majoria són gratuïts.

PDF The Health and wellbeing benefits of public libràries

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris