Preparatory action ‘culture in EU external relations’

Comissió Europea. Direcció General d’Educació i Cultura

Segons aquest informe, reforçar les relacions culturals amb la resta del món és positiu per als interessos de la Unió Europea i dels seus estats membres ja què s’afavoreix el diàleg intercultural, la diversitat cultural, la solidaritat global i es fomenta el comerç, la inversió, la competitivitat, la innovació i el desenvolupament. L’estudi també ressalta el valor afegit intrínsec que aporta la vitalitat cultural i la riquesa dels intercanvis culturals.

L’informe és el resultat final d’una investigació realitzada a 54 països (els 28 estats membres de la Unió Europea, els 16 països inclosos en la Política Europea de Veïnat i els 10 països de l’Associació Estratègica) i subratlla els punts forts i febles de les relacions culturals internacionals d’Europa fins al moment, les oportunitats que queden per explotar i els obstacles a superar. 

Presenta algunes pistes per a l’elaboració de polítiques en aquest àmbit; identifica i explora, per exemple, com els recursos culturals, emprats des d’un esperit de ciutadania global, poden proporcionar instruments per reforçar i ampliar les relacions exteriors de la UE, dels seus Estats membres i dels seus actors públics i cívics.

L’informe proposa un full de ruta per a aquesta estratègia que consisteix en una sèrie de principis que hauran de guiar aquest tipus de relacions culturals internacionals. Així mateix, fa una sèrie de recomanacions operatives relatives  a les innovacions que s’han d’aplicar en les relacions exteriors en matèria de cultura i al mecanismes que s’han d’engegar de manera prioritària que serien els següents:

 • Establir un marc estratègic, nomenar als gestors adequats per desenvolupar-ho i implementar un pla de treball coordinat;
 • Implementar un sistema de governança compartit i a diferents nivells que garanteixi la transparència, l’eficàcia i la responsabilitat i que abordi els interessos, no només dels interlocutors europeus, sinó també d’aquells amb qui estableixin relacions;
 • Buscar nous mètodes de finançament i recaptació de fons a través del cofinançament, el finançament conjunt, les associacions públic i privades o la combinació de subvencions i préstecs, entre d’altres;
 • Posar en comú els recursos de manera intel·ligent i dins un marc de cooperació entre els estats membres;
 • Millorar la comunicació per difondre els resultats positius que assoleixin les societats europees en el desenvolupament dels seus sectors culturals i explicar amb claredat per què la UE s’ha compromès a reforçar el paper de la cultura en les relacions exteriors;
 • Eliminar les barreres a la mobilitat per reforçar les relacions culturals i augmentar els fluxos de creativitat;
 • Reforçar la societat civil en països on es produeixin transformacions socials i polítiques sigui una prioritat cultural per a Europa;
 • Adaptar-se millor a les cultures dels joves;
 • Prestar més atenció a les ciutats;
 • Establir models alternatius d’aprenentatge recíproc transnacional i establir formes de col·laboració d’igual a igual;
 • Generar formules alternatives de capacitació dels actors culturals locals;
 • Introduir nous mecanismes de control i avaluació.

L’informe proposar engegar a partir de 2014 una selecció de projectes pilot que poden ser: tallers de desenvolupament d’estratègies culturals conjuntes; programes conjunts de traduccions; establir ‘centres creatius europeus’ en les economies emergents; desenvolupament d’habilitats empresarials i d’exportació en el sector de les indústries culturals i creatives; programes de creació de xarxes de joves emprenedors creatius; formació en gestió cultural, cooperació entre ciutats; desenvolupament d’instruments d’informació en línia per promoure les relacions culturals; un programa estructurat de festivals de cinema europeu o l’elaboració d’un índex quantitatiu de relacions culturals a la UE. L’informe insta  a què l’any 2017/2018 s’hagin avaluat i presentat els resultats d’aquests projectes i es pugui elaborar una segona bateria de recomanacions revisades.  

PDF Preparatory action ‘culture in EU external relations’

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris