Arte y museos del siglo XXI : entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas

Ma Luisa Bellido Gant (ed.) ׀ Editorial UOC

Llibre amb reflexions i casos pràctics sobre la relació entre art, museus i noves tecnologies. S’hi analitzen les repercussions de les TICs en l’art i els museus i es presenten noves fórmules i tipologies museístiques alternatives a l’hora d’exposar els béns patrimonials i artístics. L’obra inclou experiències pràctiques i aportacions d’acadèmics, investigadors i professionals de la museologia de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol. Alguns autors consideren que la revolució digital del museu és més lenta del que sembla ja què les TICs hi són però encara no estan veritablement integrades dins el museu i molts  continguts encara son tractats d’una manera analògica.

«Arte y museos del siglo XXI : entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas» s’estructura en tres grans blocs. El primer, dedicat als nous àmbits de la musealització explica algunes tipologies museístiques no habituals en matèria de patrimoni fotogràfic, cinematogràfic i arquitectònic. També s’hi reflexiona sobre un canvi conceptual i noves figures patrimonials que han sorgit en els últims anys com són la musealització del territori, el territori-museu, el museu-territori o el patrimoni territorial amb exemples concrets de ciutats mineres que han convertit els seus territoris miners abandonats en recursos turístics i espais musealitzats.

El segon bloc tracta la relació entre museus i TICs i s’analitzen conceptes com el museu hipermèdia i transmedia, els diferents nivells d’interactivitat i graus de participació, els sistemes interactius mòbils i les interfícies interactives i personals com les guies hipermèdies per a telèfons intel·ligents i tabletes. S’hi estudia també la lògica d’apropiació de la web social – o web 2.0 – caracteritzada per la interacció i la participació dels usuaris, l’evolució de les tecnologies del software i la penetració de la connectivitat mòbil, així com les transformacions que les TICs generen en les relacions, accions, interconnexions i estratègies. En aquest bloc, també es reflexiona sobre drets d’autor i propietat intel·lectual dins el museu i sobre l’evolució històrica de la noció jurídica i filosòfica relativa al procomú cultural i al paper del museu com a espai comunitari. S’hi il·lustra a més com d’aquesta intersecció entre comunitat, tecnologia i museus neixen noves formes de tractar col·lectivament els béns comuns.

Finalment, aborda la incidència de les TICs en les manifestacions artístiques i en les obres d’art i com han aparegut noves pràctiques artístiques com el computer art, el digital art, el net.art, el mobil media art, el social art, l’art multimèdia, el network art, el video mapping o el videojoc, entre d’altres. Així mateix, es presta atenció a les transformacions que la realitat augmentada atorga aquestes manifestacions i com s’aborden els nous projectes curatorials. Per acabar, es reflexiona sobre el paper del comissari davant els canvis experimentats per aquestes noves corrents artístiques i si la seva transformació es produeix en la direcció adequada.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris