Sustainable projections: concepts in film festival management

Alex Fischer ׀ St Andrews Film Studies

Llibre que vol ajudar als organitzadors de festivals de cinema a prendre consciència del context actual tan complex, contradictori i sovint advers que envolta l’organització d’aquests esdeveniments. S’hi aporten reflexions teòriques i experiències pràctiques que tracten de demostrar la necessitat d’examinar aquests festivals més enllà d’ells mateixos per entendre millor les complexitats que els envolten i ajudar-los a detectar aquells elements que poden fer que el festival sigui un èxit o un fracàs.

«Sustainable projections : concepts in film festival management» proposa i debat sobre uns conceptes de gestió que no són nous ni revolucionaris. L’autor planteja la Teoria de Sistemes Oberts com a metodologia per simplificar el caos i la precarietat que sovint envolta a l’organització d’aquests festivals i ajudar a l’organització a operar d’una manera més efectiva. Un altre objectiu és que als organitzadors els sigui fàcil comunicar a persones essencials pel projecte (membres d’institucions i consells d’empreses, espònsors, patrocinadors o artistes) sobre les oportunitats i avantatges, així com dels perills i riscos,  de la seva participació.

El llibre no pretén ser un manual pràctic, sinó més aviat un recurs per ajudar a presentar l’organització d’un festival de cinema d’una manera clara, concisa i comprensible i contribuir a la seva sostenibilitat. Fischer fonamenta les seves teories en discursos teòrics previs sobre gestió i organització de festivals de cinema, entrevistes amb gestors i organitzadors, així com en les seves pròpies experiències, i proposa un marc flexible de treball i recerca sobre nous angles i aspectes (econòmics, polítics i socials) al voltant d’aquests festivals.  

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris