Els projectes culturals com a motor d’ocupació, els drets humans i la democràcia

Comissió Europea. Direcció General de Desenvolupament i Cooperació EuropeAid (DEVCO)

Informe que identifica i analitza una selecció de 30 projectes recolzats per la Unió Europea a través dels seus instruments de cooperació. L’objectiu és il·lustrar com aquests projectes de cooperació que impliquen a agents, sectors i continguts cultural poden contribuir de manera significativa a les línies actuals de desenvolupament establertes per la Unió Europea.

Els projectes s’ha agrupat en tres categories: projectes que han demostrat impactes positius i significatius en el desenvolupament econòmic sostenible; projectes que mostren com els operadors i  les activitas dels sectors culturals  poden contribuir a reforçar els drets humans, la democràcia i la bona governança, i projectes amb impactes en altres àmbits del desenvolupament (salut, medi ambient, igualtat de gènere, inclusió social, etc.). Els projectes responen també a característiques molt diverses: s’hi poden trobar des de micro-projectes fins a programes de 35 milions d’euros, projectes que responen a diferents aproximacions operacionals i modalitats d’implementació, a orígens dels fons diversos.

PDF  Study on projects using cultural expressions as a lever for employment, human rights, democracy and other human development areas. Final Report

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris