IVA Cultural. Comparativa de tipus impositius de productes i serveis culturals a Europa

Marta Llatcha ; Marçal Terrades |  Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost indirecte que grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats per empreses i que recau sobre el consumidor final. L’objectiu d’aquest treball és fer una comparativa dels tipus impositius d’IVA que s’apliquen a alguns béns i serveis culturals en diversos països de la Unió Europea l’any 2013. Per tal d’acomplir aquesta tasca, s’ha utilitzat la informació proporcionada pel treball ‘VAT Rates. Applied in the Member States of the European Union’ , que fa anualment la Comissió Europea i que consisteix en un recull de tipus impositius per productes i serveis segons dades facilitades pels mateixos estats membres.

PDF  IVA Cultural. Comparativa de tipus impositius de productes i serveis culturals a Europa

Font:  Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris