Eurobaròmetre: Davallada del consum cultural a Europa

Segons el nou Eurobaròmetre d’hàbits, consum i participació cultural dels ciutadans de la Unió Europea només un 38% d’europeus van participar o assistir a activitats culturals l’any passat. Malgrat que hi marcades diferències entre els estats membres, un 18% dels enquestats descriuen la seva participació com a alta o molt alta, xifra que suposa un 3% de descens respecte al 2007, data de l’anterior enquesta. El 34% dels enquestats afirma no consumir mai o gairebé mai productes culturals, un 4% més des de 2007. També conclou que als espanyols els costa més pagar per la cultura que als seus veïns europeus. El percentatge d’espanyols que afirmen haver assistit o participat en activitats culturals de pagament és inferior a la mitjana. En canvi, els resultats superen la mitjana quan es tracta d’activitats gratuïtes com veure o escoltar programes culturals a la televisió o la ràdio o a l’hora de visitar biblioteques públiques.

Els resultats mostren que la forma més comuna de participació cultural a la Unió Europea és veure o escoltar programes culturals a la televisió o a la ràdio (un 72% dels enquestats afirmen haver-ho fet al menys una vegada al llarg del passat any, un 6% menys que el 2007), seguit de llegir un llibre (un 68%, un 3% menys que el 2007). Les activitats menys populars han estat assistir a l’òpera, al ballet o a representacions de dansa (un 18%, sense canvis respecte el 2007).

Pel que fa a la freqüència de participació en tots els tipus d’activitats culturals, des de la lectura a la visita museus, – els països del nord són els que obtenen la puntuació més alta, liderats per Suècia (el 43% de la població descriu la seva participació com a alta o molt alta), Dinamarca (36%) i els Països Baixos (34%). A l’altra extrem es troba Grècia, on només un 5% de la població registra un índex de participació alt o molt alt, seguida de Portugal i Xipre (6%), de Romania i Hongria (7%), i d’Itàlia (8%). D’altra banda, l’índex de població que afirma que mai o quasi mai participa en activitats culturals ha augmentat significativament en alguns països com ara Hongria (54%, +26%), Romania (55%, +14%) i Grècia (63%, +8%).

Els nivells més alts de participació activa són a Dinamarca (el 74% de la població afirma haver participat activament com a mínim en una activitat cultural durant l’últim any), Suècia (68%), Finlàndia (63%) i els Països Baixos (58%).  Per contra, els nivells més baixos de participació activa són a Bulgària (14%), Malta (18%), Itàlia (20%) i Hongria (21%). Només un 12% dels enquestats de la UE ha participat en una exposició o en la producció d’una pel·lícula, mentre que el 2007 era del 27%,  només el 13% ballen (19% el 2007) i un 11% canten (15% el 2007).

El descens en la participació ha afectat a totes les activitats culturals excepte al cinema, un 52% dels enquestats afirmen haver assistit al cinema l’any passat, xifra que suposa un increment de l’1% respecte al 2007. Un 42% d’espanyols respon que no va al cinema perquè és massa car. Aquesta és la proporció més alta de la UE, només un 22% de ciutadans de la resta de països al·lega el mateix motiu. Pel que fa al teatre o als concerts, un de cada tres espanyols assegura no anar-hi per raons econòmiques. També s’acullen més a la falta de mitjans que la resta d’europeus per explicar el seu poc interès pel ballet, l’òpera, els museus o els llibres. A quasi totes les categories, tant pels espanyols com per a la resta de nacionalitats, el motiu més habitual per no fer alguna activitat cultural és la manca d’interès, no la manca de pressupost, excepte en el cinema.

Segons l’Eurobaròmetre, més de la meitat dels europeus fan servir internet amb propòsits culturals. Els usos més populars són: llegir articles de diari (53%), buscar informació cultural (44%) i el seguiment de programes de ràdio o de música (42%). Aquests usos són més freqüents entres els enquestats dels països del nord que entre els del sud o el centre d’Europa. Els espanyols destaquen en l’ús d’internet per satisfer les seves necessitats culturals, però sobretot en serveis gratuïts. Un 31% d’espanyols fan servir la xarxa per descarregar-se música, davant un 26% d’europeus) o per veure pel·lícules o programes de televisió en streaming (31% davant el 27%). En canvi, només un 14% dels espanyols  compra en línia llibres, CDs o entrades de teatre, davant el 27% de la mitjana comunitària.

Finalment, cal tenir en compte el fet que els factors sociodemogràfics són decisius en la participació cultural. Segons l’enquesta, les persones amb nivells educatius superiors, amb un estatus social alt o que no experimenten dificultats financeres són més propenses a participar en activitats culturals. Ara bé, els enquestats més joves d’entre 15 i 24 anys mostren els nivells més alts de participació en moltes activitats culturals, i en aquesta edat  s’experimenta amb una major diversitat d’activitats. 

Els espanyols també mostren menys interès que la mitjana europea en els productes que surten de la resta del continent. Només un 11% dels espanyols ha visitat monuments o centres culturals europeus mentre a la resta de la UE el percentatge dels que viatgen fora de les seves fronteres és del 19%.

 L’eurobaròmetre especial 399 mostra els resultats d’una enquesta feta per TNS Opinión & Social network, a petició de la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, entre el 26 d’abril i el 14 de maig de2013, aprop de 27000 persones membres dels 27 Estats Membres de la Unió Europea i Croàcia

PDF  Cultural access and partipation. Report

També podeu consultar les dades específiques de consum i participació cultural corresponents a Espanya:

PDF Cultural access and participation. UE / Spain

T'agrada aquest apunt? Vota'l!

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris