Barcelona, Metròpoli Creativa Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona

JoanTrullén, Rafa Boix, Vittorio Galletto, l Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

L’estudi «Barcelona, metròpoli creativa» és una actualització de les medicions i diagnosis principals sobre l’economia del coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat de Barcelona, amb dues novetats significatives:

• en primer lloc, la inclusió de l’apartat d’economia creativa, amb medicions de les indústries creatives i la classe creativa a Barcelona.

• la segona novetat són els Mapes Urbans de Coneixement i Innovació (MUCI), que per primera vegada integren una visió espacial detallada i  exhaustiva de la localització de l’economia del coneixement, lesTIC, la innovació i les indústries creatives a la ciutat.

El treball s’estructura en dues parts:

• la primera és una breu diagnosi actualitzada sobre l’economia del coneixement i la creativitat a Barcelona.

• la segona part conté les taules de classificacions d’activitats utilitzades i les seves correspondències amb les categories de l’anàlisi (economia del coneixement, TIC, indústries creatives, etc.), i sobretot els mapes urbans de coneixement, elaborats a partir de les microdades.

 Principals resultats observats:

• Amb la nova classificació de coneixement, la ciutat de Barcelona té el 50% dels llocs de treball especialitzats en activitats intensives en tecnologia i coneixement.

• Es destaca per primera vegada la importància que tenen les indústries creatives a l’economia del coneixement, i que és un dels punts forts de Barcelona, mentre que la seva especialització en altres serveis intensius en coneixement és baixa.

• S’observa la dinàmica de concentració de l’economia del coneixement, les TIC, la innovació i les indústries creatives dintre de la ciutat de Barcelona, en especial a l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i les Corts, la progressiva  emergència de Sant Martí com a resultat del projecte de reforma iniciat l’any 2000.

• Es destaca la importància de tenir, a escala de regió metropolitana, una base important d’indústries creatives combinada amb una base important de manufactures  d’intensitat tecnològica mitjana-alta.

 Dels resultats obtinguts l’informe conclou amb algunes indicacions generals per a les estratègies de política urbana:

• Intensificació de les polítiques de foment de les indústries creatives, atesa la seva elevada correlació amb el benestar.

• Polítiques de suport a les empreses intensives en tecnologia i coneixement.

• Necessitat de completar les polítiques d’innovació basades en la visió de “ciència i tecnologia” (coneixement analític) amb polítiques adreçades al foment de la “innovació sintètica” de les activitats productives i enginyeries (derivada no del procés científic, sinó produïda en el desenvolupament del treball en el dia a dia), així com d’un tercer tipus d’innovació anomenada “simbòlica”, que generen les indústries creatives.

• Avançar cap al disseny en xarxa del sistema de ciutats metropolità en termes de política econòmica, per treure avantatge de les especialitzacions locals que operen en sinergies i complementarietats.

PDF   Barcelona, Metròpoli Creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris