Branches of opportunity

David Giles. Editors Jonathan Bowles, Gail Robinson l Center for an Urban Future

Les biblioteques públiques han de tenir un paper clau en les societats actuals perquè són les institucions millor posicionades per ajudar als ciutadans que han quedat al marge de la societat digital a assolir les competències necessàries per incorporar-s’hi. Aquesta és una de les principals conclusions d’aquest estudi que analitza el paper de les biblioteques en les societats actuals i de quina manera poden contribuir a millorar la situació econòmica i la qualitat de vida dels ciutadans. L’informe es basa en dades estadístiques dels tres sistemes de lectura pública de la ciutat de Nova York i en entrevistes als seus bibliotecaris i usuaris. 

Malgrat s’ha estès la idea que en aquests moments les biblioteques físiques ja no tenen sentit, les dades estadístiques demostren que les biblioteques de la ciutat de Nova York han augmentat en un 40% més els visitants durant la última dècada. Segons els editors de l’informe Jonathan Bowles i Gail Robinson i l’autor, David Giles, hi ha determinats segments de la població que no han pogut accedir al sistema d'educació bàsica o no han pogut actualitzar els coneixements mínims necessaris per poder garantir el seu desenvolupament en aquesta societat complexa. I assenyalen que és en aquest sentit que les biblioteques han de ser un agent clau a l’hora d’ajudar als ciutadans a: trobar feina; fomentar i millorar les seves competències lectores; proporcionar accés i formació en noves tecnologies a aquelles persones que no disposin d’ordinador o connexió a internet; facilitar la integració dels immigrants; proporcionar espais i recursos per a la gent gran i per a les iniciatives d’economia social i creativa.

Tradicionalment, s’ha considerat les biblioteques públiques com a institucions culturals, però els autors en canvi, consideren que han d’anar molt més enllà i transformar-se en un agent clau del sistema de capital humà de la ciutat. En el cas de la ciutat de Nova York, les biblioteques estan implementades en tots els barris i totes les comunitats i això les situa en una posició privilegiada per  a contribuir a fer front als grans reptes amb què s’hauran d’enfrontar les grans ciutats en el futur més immediat: les desigualtats econòmiques i socials,  l’envelliment de la població, la immigració, etc. Els autors reconeixen però, des de les àrees econòmica o de serveis socials encara no s’ha apostat de manera ferma per atorgar aquest paper clau a les biblioteques públiques. I consideren que des de les biblioteques tot just es comença a realitzar les inversions que les farà rellevants en societat digital actual.

A continuació enumerem algunes de les recomanacions que fa l’informe:

- Augmentar els pressupostos bibliotecaris en relació als pressupostos globals de la ciutat.

- Ampliar els horaris.

- Garantir la continuïtat dels pressupostos bibliotecaris i evitar que els canvis de govern els afectin.

- Fomentar la col·laboració de les biblioteques amb altres entitats municipals per aconseguir una millor prestació de serveis i poder arribar a tots els segments de població.

- Realitzar els canvis legislatius necessaris per permetre a les biblioteques accedir als fons de programes d’alfabetització d’adults.

- Intentar captar més fonts de finançament.

- Establir mecanismes de col·laboració entre tots els sistemes bibliotecaris de la ciutat.

- Invertir en nous edificis i en els dissenys adequats per cobrir les necessitats actuals de les biblioteques i dels ciutadans.

- Compensar la desaparició de les llibreries de barri tradicionals.

- Establir nous espais i centres de recursos focalitzats per a la gent gran.

- Crear un grup de treball que investigui i implementi noves estratègies per millorar la prestació de serveis en els barris més necessitats.

- Buscar noves oportunitats d’ingressos.

- Generar aliances creatives amb els sector privat i amb el no lucratiu.

- Desenvolupar espais de treball col·laboratiu en les biblioteques adequades.

 PDF  Branches of opportunity

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris