Dos estudis sobre indicadors culturals

Us presentem dos estudis que descriuen dues fases diferents en el procés d’elaboració d’un sistema d’estadístiques i indicadors culturals, el primer a escala europea i el segon referent al Quebec.

El primer, 'The final report of the European Statistical System network on culture ESSnet', és l’informe de la  Xarxa Europea d'Estadístiques sobre Cultura (ESSnet-Culture) i proposa un marc metodològic comú per a la recollida i elaboració d’estadístiques culturals comparables entre els països de la Unió Europea. Els autors revisen el marc europeu d’estadístiques culturals existent fins ara; defineixen la base metodològica per desenvolupar noves estadístiques culturals; estableixen els indicadors i variables per descriure i estudiar el sector cultural en tota la seva complexitat, i proporcionen les claus perquè els estats puguin analitzar i interpretar les dades d’una manera més adequada. L’estudi es divideix en quatre blocs: marc de treball i definició; finançament i pressupost; indústries culturals, i participació i aspectes socials.

El projecte ha estat liderat per Eurostat, l'agència estadística europea, i coordinat pel Ministeri de Cultura de Luxemburg, el Ministeri de Cultura i Comunicació de França, l’Oficina Txeca d’Estadística, Estadístiques d’Estònia i el ministeri holandès d’Educació, Cultura i Ciència.

El segon informe, en canvi, elaborat per l’Observatori de la Cultura i la Comunicació del Quebec (OCCQ), fa un pas més enllà i estudia la viabilitat d’alguns dels indicadors definits en un primer estudi, 'Système d’indicateurs de la culture et des communications du Québec, première partie' publicat el 2007, on s’hi establia el marc teòric, definien els indicadors i assenyalaven les prioritats. Aquest segon informe, 'Le système d'indicateurs de la culture et des communications au Québec Deuxième partie' publicat aquest 2012, presenta els estudis de viabilitat de cinc indicadors escollits entre els proposats en el primer informe, són els següents: la relació entre el PIB dels sectors culturals i el PIB total; l’índex de vendes dels productes culturals; la quota de mercat dels productes culturals; les despeses culturals de les llars i la participació en activitats culturals.