Pràctiques creatives i participació en els nous mèdia

Elisenda Ardévol Piera, Antoni Roig, Edgar Gómez Cruz, | Quaderns del CAC. Núm. 34 (2010)

L’apropiació per part de la ciutadania de les tecnologies de producció i difusió audiovisuals ha revolucionat la producció cultural  al redefinir les complexes relacions entre els mitjans de comunicació, les indústries i les audiències. 

La digitalització de les tecnologies audiovisuals, conjuntament amb la popularització d’internet, l’extensió de la banda ampla i de la telefonia mòbil ha suposat una revolució en la producció cultural, alterant el “circuit de la cultura” establert dins d’un sistema de comunicació de masses on els papers de producció i consum cultural estaven delimitats clarament i on la producció professional disposava d’uns circuits de regulació i distribució ben diferenciats de la producció domèstica i amateur.


L’objectiu d’aquest article és contribuir al debat actual sobre pràctiques mediàtiques, en especial pel que fa a la producció de continguts audiovisuals per part de la gent i el seu consum en el context dels anomenats “nous mitjans”. Els autors es plantegen com les pràctiques de creació cultural per part de la gent entren en el circuit cultural, quines són les implicacions d’una audiència o públic productiu, i com les pràctiques actuals vinculades a les tecnologies digitals —caracteritzades per l’autocreació, remescla, intercanvi i difusió a internet— redefineixen el paper dels mitjans de comunicació i el mateix rol de creador cultural.

 

PDF  Pràctiques creatives i participació en els nous mèdia