Homo sampler: tiempo y consumo en la Era Afterpop

Eloi Fernández Porta, escriptor i professor de Nous Llenguatges Literaris a la Universitat Pompeu Fabra, la seva prosa es troba carregada de la formació humanística coral on traspuen el ventall d'interessos i inquietuds que impregnen les línies d'investigació en les que ve treballant: teoria i estètica postmoderna; teoria de la narrativa breu de la segona meitat del segle xx; relacions entre el cinema i els còmics; o les aplicacions de la psicoanàlisi a la interpretació.<--break->Si amb Afterpop, considerat el millor llibre de l'any 2007 segons Quimera, Fernández Porta va instal·lar-se entre els autors de capçalera d'escriptors com Enric Vila-Matas, amb Homo Sampler continua desenvolupant la seva particular visió dels vectors que regeixen la dissolució dels pilars de la societat i cultura pop.

Seguint la preconització Benjaminian

a de la dissolució de l'obra d'art en els temps de la seva reproducció mecànica, l'autor troba que en la societat contemporània el pop, que havia desplaçat l'alta cultura al terreny de la marginalitat, ha desenvolupat una fragmentació de les produccions i públics que l'ha conduït als marges. No nega que continuen existint manifestacions culturals massives, però emfatitza que han proliferat manifestacions culturals més reduïdes i de culta, quehan utilitzat els conductes de propagació de la cultura pop i s'han popularitzat. Aquesta fragmentació i propagació ha estat producte de la dissolució dels tres pilars on es fonamentava la producció cultural pop: els mitjans de comunicació, el públic i el producte pop. Ara res és com abans. Els mitjans de comunicació han perdut el seu monopoli amb la proliferació de les TICs, el públic arriba a fer de crític i el producte pop es substituït per produccions de nou signe (que l'autor entre d'altres han anomenat afterpop).

El llibre 'Homo sampler: tiempo y consumo en la Era Afterpop' s'estructura en tres apartats, que fan referència a tres lògiques vigents a la societat actual. En el primer, Urpop o Ikea sumergida, l'autor analitza els imaginaris primitivistes que la societat contemporània produeix en espais ultramoderns sobre els paisatges socials del passat o països del Tercer Món. Al segon, Realtime, l'autor dóna la seva visió del temps que les noves tecnologiues produeixen i que es comercialitza i distribueix a través de l'infotainment, temps que disciplina, sincronitza i uniformitza la col·lectivitat. En aquest temps social, el Realtime consisteix en la subversió que es fa d'aquesta imposició tecnotemporal des dels marges. El darrer bloc, Trashdeluxe, s'aborda la creació d'obres d'art a partir de les residus de productes pop, que esdevenen comunitat caracteritzats per l'ús de referents pop degradats. En paraules de l'autor "Su figura representativa, pues, es el cateto rebozado de estrella".

Per Fernández Porta, aquestes tres lògiques caracteritzen la societat i cultures contemporànies on hi té lloc un convit caníbal protagonitzat per la dialèctica que existeix entre el subjecte com a devorador i l'objecte devorat. Un cicle de consum que compra com un fan, menja com un intel·lectual, digereix com un rumiant i excreta com l'home de les cavernes. Un relat i una ficció que amaga els interessos i activitats de les grans corporacions.

 També podeu llegir  una entrevista amb l'autor a la Revista de Cultura Ñ 
 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació