Bastard Culture!: user participation and the extension of cultural industries

Mirko Tobias Schäfer | Utrecht University

L'autor, professor de Nous Mitjans i Cultura Digital  del Departament de Mitjans de Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat d'Utrecht, analitza en profunditat la participació dels usuaris a través de les noves tecnologies i la seva relació amb les indústries culturals. Lluny dels relats que parteixen de la idea romàntica que davant de les pràctiques participatives a través de les TICs estem presenciant una manifestació emancipadora de la ciutadania, l'autor revisa l'abast d'aquesta participació tecnològica dels usuaris com un element que en comptes d'alterar les estructures de poder, anhel de l'emancipació, reforça i amplia el poder de les indústries culturals i les seves estructures. Schäfer conceptualitza la participació dels usuaris com la manera actual que la indústria cultural té d'alimentar-se de nova creativitat i treball.

Aquesta concepció de l'autor es contraposa a les visions més entusiastes que pensen que, a través de la tecnologia, la humanitat s'alliberarà de les seves cadenes i que el paper actiu i transformador de continguts que els usuaris de les xarxes socials i les Web 2.0 els fan encarnar i ser l'exemple actual del subjecte revolucionari, herois i heroïnes contemporànies.

Més que una posició intel·lectual, Mirko Tobias Schäfer exposa en aquest llibre els resultats de la seva recerca que tenia per objecte respondre a dues grans preguntes: Què constitueix la cultura digital participativa emergent? I quines són les seves implicacions per l'organització de la producció cultural? L'autor analitza la participació entesa com un dispositiu complexe que consisteix en l'articulació i interacció dels discursos, les tecnologies, els usuàries i les usuàries i les empreses. Així, davant els fets l'autor abandona la concepció i el discurs popularitzat que els usuaris s'han apropiat i controlen els continguts i la societat de la informació, tot desenvolupant una visió menys optimista de la situació, on si bé les indústries culturals veuen transformats els seus models de negoci (especialment en la distribució), aquestes mateixes indústries culturals s'aprofiten i apropien de les creacions i interaccions dels usuaris en el desenvolupament de nous serveis i productes.

PDF Bastard Culture!: user participation and the extension of cultural industries