Cultural democracy: the arts, community, and the public purpose

James  Bau Graves és director de l’Old Town School of Folk Music de Chicago i etnomusicòleg de formació a 'Cultural Democracy' analitza la relació entre la diversitat cultural i com mantenir viva i dinàmica la cultura nacional dels Estats Units. Grave considera la democràcia cultural com l’única alternativa per corregir les desigualtats culturals generades per un model cultural homogeneïtzador i eurocentrista que està controlat per corporacions econòmiques i elits polítiques. 

L‘autor està convençut que la cultura tradicional i popular és la clau de la revitalització de la cultura nacional i de l'ampliació de la democràcia. (Podeu consultar una interessant entevista a NEA Arts (3), 2009)

Tot i així, l’autor considera que la cultura tradicional i popular revitalitzarà la cultura sempre que no caiguem en dues pràctiques comunes: la primera, incloure-la com una moda en les programacions (és el cas dels festivals de música del món, la Setmana de la Cultura d’un lloc,  ...). I la segona pràctica habitual i errònia és incorporar les comunitats locals només en formats “en conserva” (patrimoni immaterial). En conclusió, s’ha d’incorporar la diversitat cultural que representa les expressions artístiques de la cultura popular i tradicional, de forma que revitalitzi la cultura i la mantingui viva i dinàmica.  

Per parlar de democràcia cultural l’autor posa l’èmfasi en la figura del mediador cultural, la persona que es situa entre els artistes i les comunitats per facilitar l’expressió i la relació. Tasca que ha realitzat activament l’autor durant vint anys amb artistes de música tradicional contemporània. Tota aquesta experiència que ha recollit etnogràficament fonamenten la perspectiva d’aquest treball. 

 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació